Welcome to

拯救中医

Home / 医话 / 金匮要略方论学习03

金匮要略方论学习03

原文

问曰:病人有气色见于面部,愿闻其说。师曰:鼻头色青,腹中痛,苦冷者死。鼻头色微黑色,有水气;色黄者,胸上有寒;色白者,亡血也。设微赤非时者死。其目正圆者痉,不治。又色青为痛,色黑为劳,色赤为风,色黄者便难,色鲜明者有留饮。

师曰:病人语声寂然喜惊呼者,骨节间病;语声喑喑然不彻者,心膈间病;语声啾啾然细而长者,头中痛。

师曰:息摇肩者,心中坚,息引胸中,上气者,咳息张口,短气者,肺痿唾沫。

师曰:吸而微数,其病在中焦,实也,当下之即愈,虚者不治。在上焦者,其吸促,在下焦者,其吸远,此皆难治。呼吸动摇振振者,不治。

师曰:寸口脉动者,因其旺时而动,假令肝旺色青,四时各随其色。肝色青而反白,非其时色脉,皆当病。

学习

这几段信息量依旧很大,蕴藏了很多中医基本原理,需要熟练背诵。

后世相术诸多内容取法于此,可相互参考,预测疾厄,甚至金口独断。

此部分医学内容源于黄帝内经,基本上都有直接出处,直言症状与疾病的内在关系,但并未给出具体方药,刘渡舟先生对此段讲解极为到位,建议品读。

“语声啾啾然细而长者,头中痛”这一条我感触颇深,在博士第二年有一段时间压力挺大,每天在电脑上弄数据,估计是眼压高了,头疼的厉害,那时候说话就不正常,根本不敢大声说话,必须小声细长地讲才勉强可以,否则真是头痛欲裂又恶心想吐。

“吸而微数,其病在中焦,实也,当下之即愈”更是临床常见,有许多腹痛急性发作的病人就是这样生动的表现,胃脘难受到喘不动气,必须蜷缩着才能好受些,若是不知此条旁人看见可能会吓得够呛,其实并无大碍,大部分都是实证,等个十几分钟一般自己会好;若是虚证则不是中焦问题,应该会有典型的心梗表现才是。

记得12年冬天,江依法老师来北京开会时我们一起吃饭,他当时就讲到,仲景学问的精髓是视别生死,一眼就要看出来疾病的发展趋势,究竟是能治还是不能治,这是非常考验医生水平的,所以这几段很重要,必须背下来,反复揣测。

 

发表评论

兴趣使然,欢迎各位同道随时探讨问题

>> <<

%d 博主赞过: